Pensionärer hamnar i princip på plus minus noll. Men 2011 års vinnarplånbok tillhör en student. Du som hyr ut i andra hand eller som säljer ditt eget överflöd av bär, frukt eller ved, vinner också några extra tusenlappar på nya avdragsregler.
Här reder M-magasins ekonomiexpert Birgitta Piper ut vilka ekonominyheter som påverkar din ekonomi under 2011.
 

Bättre kreditmoral, färre snabblåneskulder och betalningsanmärkningar hos kronofogden kan bli effekten av den nya konsumentkreditlagen. Syftet är att kyla ner såväl impulsiva och panka låntagare som fräcka kreditföretag som erbjudit snabba dyra lån utan kreditkontroll.

Dessutom ska det bli svårare för nyfikna att snoka i din ekonomi. Den som vill ta en kreditupplysning måste framgent ange rimligt skäl. Annars blir det nobben.

En annan plusfaktor för den som gillar skattesänkningar är att ribban för statlig skatt höjs. Det betyder att den som tjänar strax under ca 33 000 kronor i månaden bara behöver betala kommunalskatt.

Men det finns mindre lustfyllda nyheter.
Risken för högre hyror är påtaglig eftersom allmännyttan inte längre ska bli riktmärke för hyror i privata fastighetsbolag. Boräntorna kommer också att stiga. Bli inte förvånad om den rörliga boräntan ligger runt sex procent om ett år. En procentenhet upp på ett lån på 1,5 miljon kronor medför en merkostnad på 1250 kronor i månaden före skatteavdrag har IkanoBank räknat ut.
Ett möjligt beslut om amorteringskrav under 2011 kan plussa på bolånekostnaden. Kommer det även sänkt ränteavdrag kan det hetta till ordentligt.

Att elen blivit dyrare redan nu är det väl ingen som missat. Du som chansat på rörligt elpris? Planera redan nu för nästa år. Vänta tills elpriset under våren sjunkit till en dräglig nivå. Jämför då vilka bolag som erbjuder bäst villkor i fast avtal. Rörligt elpris är absolut inte att likna vid rörlig boränta som ju tickar uppåt i maklig takt vilket gör att man har tid att antingen binda räntan eller spara mellanskillnaden upp till en beräknad toppnivå som en räntebuffert.

Fastighetsskatten /avgiften höjs nästa år med 125 kronor till drygt 6 500 kronor. En spottstyver kan det tyckas i sammanhanget.

Mer än en spottstyver förväntas svenska sparare emellertid lägga i det nya skattegynnade investeringskonto som enligt förslag ska träda i kraft 2012. En klarsynt förmögenhetsrådgivare på Handelsbanken konstaterar att kontot kan bli intressant. Men obs: bara för sparare som själva är aktiva och regelbundet byter, säljer och köper akter och fonder eller andra värdepapper på kontot. Dessa transaktioner är visserligen skattebefriade. Men avkastningen på placeringarna ska upp till mellan 6-8 procent per år om det ska löna sig att öppna detta skattegynnade konto som sannolikt även kommer att beläggas med en avgift.
Vill man vinna mycket mer än bara lite på sina investeringar, måste man jobba på det själv. Så taskigt är det.

Privatekonomerna listar årets viktigaste nyheter

• Ny konsumentkreditlag
Lagen innebär att du ska få utförligare information om vad kreditavtalet innebär. Bland annat ska du alltid få en sammanställning där du kan se hur mycket ränta, amortering och avgifter du ska betala per månad tills lånet är slutbetalat. Dessutom får du rätt att ångra ett kreditavtal inom 14 dagar.

Det blir också svårare för nyfikna att kolla din inkomst. Den nya konsumentkreditlagen innebär att den som tar en kreditupplysning på dig måste ha en rimlig anledning att göra det. Dessutom ska du alltid få en kopia på upplysningen. Uppgifter om att någon tagit kreditupplysning på dig ska försvinna efter ett år.

• Tjäna pengar på ditt boende
Nu blir det mer förmånligt att hyra ut i andra hand. Schablonavdraget höjs från 12 000 kronor till 18 000 kronor när du hyr ut din privatbostad. Samma schablonavdrag gäller när du som privatperson säljer produkter som kommer från din bostadsfastighet. Du som har ett överflöd av bär, grönsaker eller ved kan alltså få in lite extra slantar skattefritt.

• Tryggare att spara mer pengar på konto
Insättningsgarantin innebär att du får ersättning från staten om du har sparat pengar på ett konto i ett kreditinstitut som går i konkurs. Nu höjs beloppet till 100 000 Euro, vilket motsvarar lite drygt 900 000 svenska kronor. De nya reglerna gäller från den 31 december 2010.

• Ökade räntekostnader.
Räntorna på lån kommer sannolikt att stiga under året. Både bolån med rörlig ränta och konsumtionskrediter innebär högre utgifter. Troligtvis 0,75 – 1 procentenheter mer under året.
Det kan finnas anledning att söka jämkning för ränteutgifterna om man inte vill vänta på utbetalningen av överskjutande skatt året efter. Sparar du inte redan i dag är det god idé att öppna ett huskonto att buffertspara för att klara en högre räntenivå..

• Hyror och priser uppåt
Kommer förmodligen att stiga. Energiskatten höjs marginellt. Skatten på diesel höjs med 25 öre per liter inklusive moms. HUS-avdraget är kvar. Statliga tjänstepensionsavtalet har haft ny upphandling av försäkringsbolag. Fundera över ditt val på nyåret.

Flera bostadsbolag i landet har aviserat om kraftigt höjda hyror. Några har velat höja hyrorna med upp till 8 procent. Håll utkik efter hur stor din hyreshöjning blir.

• Regionindelning påverkar elpriset.
Prisförändringen kan röra sig om 5 öre per kWh åt båda håll. Bor du i en eluppvärmd villa och har en förbrukning på 20 000 kWh skulle det innebära 1 000 kronor per år. Hur det verkligen blir återstår att se.

• Fastighetsavgiften höjs med 125 kronor till 6 512 kronor.
Har du hus ska du betala en årlig kommunal fastighetsavgift som uppgår till 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till ett maxbelopp som fastställs varje år. Nu höjs maxbeloppet med 125 kronor till 6 512 kronor.

• Kostnadsräntan på skattekontot
Inte längre 0 procent på kvarskatt under 30 000 kronor. Undersök läget i februari om anledning betala in, senaste 12/2 ska inbetalningen vara Skatteverket tillhanda för att kostnadsränta inte ska tas ut.

• Kommunalskatten
Några höjer (8 kommuner har hittills beslutat om detta, bland dem finns Höör och Hörby ). Några sänker (12 kommuner hittills).

• Brytpunkten för statlig skatt höjs.
Den som tjänar under 32 967 kronor per månad behöver endast betala kommunal skatt. Med en månadslön mellan 32 967 kronor och 46 741 kronor betalar du statlig inkomstskatt med 20 procent på den del av din inkomst som överstiger 32 967 kronor. På inkomster över 46 741 kronor per månad tillkommer ytterligare fem procent i statlig skatt.

• Prisbasbeloppet höjs
Med 400 kronor till 42 800 kr. Det innebär en liten höjning av olika ersättningar som baseras på prisbasbeloppet, till exempel sjukpenning och föräldrapenning.

Nya basbeloppen för året:
Prisbasbeloppet 42 800 (42 400)
Förhöjda prisbasbeloppet 43 700 (43 300)
Inkomstbasbeloppet 52 100 (51 100)

(Tak för uttag av allmän pensionsavgift, Tak för PGI – pensionsgrundande inkomst)

• Överför premiepension
Om deltidsarbete för familjens skull kan det finnas anledning att föra över premiepension till den deltidsarbetande. Ska göras före 31 jan.

• Pensionärer plus minus noll
Nästa år höjs grundavdraget för alla pensionärer. Samtidigt sänks den statliga inkomstpensionen med 4,3 procent till följd av balanseringen i pensionssystemet. En 70-årig pensionär som i år har en inkomstpension på 12 000 kronor per månad och en tjänstepension på 1 800 kronor per månad får 23 kronor mer i plånboken varje månad. Garantipensionen höjs med inflationen, drygt 0,9%. En pensionär med full garantipension (lägsta pensionen) kommer, beroende på kommunalskatt, få en nettoinkomstökning genom det förhöjda grundavdraget med mellan 140 och 200 kronor per månad.

• Krav på amortering?
Bolånetaket på 85 procent kanske inte har gett avsedd effekt på att avkyla lånemarknaden. I så fall troligt att det inte gäller annat än för nya lån

• Hur går det med investeringssparkontot?
Förslaget går ut på att du ska betala en årlig schablonskatt på ungefär 1,1 procent. Kontot syftar till att underlätta för privatpersoner att spara i fonder och aktier utan att behöva deklarera vid varje försäljning. Beskattningen sker istället årligen i form av en schablonränta, beräknad utifrån statslåneräntan per den 30 november föregående år + 0,75 procentenheter
Samtidigt har regeringen föreslagit att den årliga skatten på kapitalförsäkringar ska höjas till samma nivå som investeringssparkontot. Investeringssparkontot är tänkt att införas 1 januari 2012 och under 2011 kommer förslaget att diskuteras.