Birgitta Piper: Ta inte ut pensionen i förtid för att sätta pengarna i en kapitalförsäkring

”Ta inte ut er pension i förtid för att sätta in den i en kapitalförsäkring!”,
varnade Birgitta Piper i M-magasin nr 13.
Det gillade inte försäkringsmäklarna.
Men varningen kvarstår. Läs varför:

• Min varning för att ta ut din allmänna pension i förtid (tillåtet vid 61 år) och sätta den i en kapitalförsäkring, fick oroade M-läsare att ta kontakt med sina försäkringsmäklare som fått dem att teckna just ett sådant avtal. Det tog fyr.

• En extremt påstridig försäkringsmäklare ringde upp mig och översköljde mig med häpnadsväckande ordsvada (jag undrar i mitt stilla sinne hur han beter sig mot sina kunder): ”Förstår du vad du ställer till med? Här ringer kunder och ifrågasätter de kapitalförsäkringar som de köpt av oss och hänvisar till dig. Men du har fel.”
Mina källor har fel. Försäkringskassan, bankerna, alla har fel.
”Det är inte sant att pensionen minskar med 25–30 procent livsvarigt om man tar ut sin allmänna pension vid 61 år och sedan fortsätter att jobba”, hävdar försäkringsmäklaren. ”Den minskar BARA med 17–22 procent.” Som om DET stora avbräcket skulle vara så mycket bättre, livet ut!

• Försäkringskassan har lagt ut en varningstext på sin webbplats eftersom många kunder i sin förtvivlan vänt sig  dit för råd och hjälp när de förstått att affären inte alls var så gynnsam och säker som utmålats.
Det är dock så att verksamheten är fullt laglig.
Det är inte förbjudet att sälja dyra försäkringsprodukter.
Det är inte olagligt att göra olönsamma investeringar.

• Men det är inte heller förbjudet att ångra sig.
Däremot kan det kosta att ta sig ur ett avtal i förtid.

Har du redan köpt en kapitalförsäkring? Ställ din fråga här.

Därför är 61-åringarna försäkringsmäklarnas guldägg:

Pensionskapital är en guldgruva och 61-åringar som köper kapitalförsäkringar för sin allmänna pension är försäkringsförmedlarnas guldägg. Enligt Statistiska centralbyrån finns det i Sverige drygt 600 000 män och kvinnor i åldersgruppen 61 till och med 65 år. Möjligheten att tjäna pengar på detta gigantiska pensionskapital lockar fram intensiva säljmetoder.

 

Fråga: Jag ångrar att jag har tagit ut min pension i förtid och köpt en kapitalförsäkring. Vad kan jag göra?

Svar: Känner du tveksamhet, kontakta den försäkringsagent som du har köpt kapitalförsäkringen av. Men läs först igenom ditt avtal noga och kontrollera villkoren. För att förbereda mötet med din försäkringsmäklare kan det vara idé att ta råd och samla argument hos en försäkringsspecialist på din bank.

• Begär Fribrev

Det du kan göra konkret är att begära din försäkring i fribrev så att försäkringsmäklaren inte fortsätter att dra pengar varje månad. Fribrevet innebär att försäkringen blir vilande som en ren placering. Kapitalet i försäkringen kan sedan tas ut. Du bör dock först kontrollera villkoren. Det finns oftast en återköpsavgift de fem första åren.

• Avsluta det förtida uttaget

Du ska ändå veta att du alltid, när som helst och på eget initiativ, har rätt att avsluta det förtida uttaget av din pension. Avslutar det förtida pensionsuttaget gör du genom att kontakta Försäkringskassan och begära att uttagen upphör. Det sker på en särskild blankett som du kan hitta på deras hemsida med adressen: http://www.fk.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Blanketter/6167.pdf

Vad är det som händer? Så här förklarar bankfolket:

SEB:
1. Du begär utbetalning av din pension vid 61 års ålder och fortsätter att arbeta som vanligt.
2. Pension som betalas ut kommer att läggas ovanpå din nuvarande arbetsinkomst när den ska beskattas.
3. Eftersom du fortsätter att arbeta intjänas nya pensionspengar.
4. Allt förtida uttag före 65 års ålder av inkomst och premiepension minskar din framtida pension, livsvarigt, med 0,5% per månad om den tas ut före 65 års ålder.
5. Med anledning av ovannämnda krävs det att tillväxten i det alternativa sparandet uppgår till minst 7–8 procent, vilket innebär att kunden behöver utsätta den alternativa placeringen för en ganska hög risk.
6. Risk innebär möjlighet till tillväxt, men också att ditt kapital kanske är mindre den dagen du ska ta ut dina pengar.
 
Nordea Private Banking Malmö:
”Som komplement kan jag bara säga att såväl historisk som långsiktig genomsnittlig förväntad avkastning på aktiemarknaden är 7–10% per år. Det är inte vad vi betecknar som tryggt sparande som förutsätter – under mycket lång tid – 100 procent exponering mot aktiemarknaden.”

Nordeas försäkringsspecialist:

”Att sätta in sin allmänna pension i en kapitalförsäkring innebär att försäkringen måste avkasta mer än normalt för att gå plus. Detta för att kunna kompensera för den högre skatten, avgifterna och den lägre pensionen!
Den lägre pensionen är ju dessutom livsvarig. Det innebär att kapitalförsäkringen måste ge duktigt med avkastning för att det hela ska landa på plus.
Vad gäller förtida uttag av pension i syfte att placera dessa i en kapitalförsäkring så är detta något som jag med starkt eftertryck avråder ifrån!
Det är mycket svårt att räkna hem denna affär som jag ser det.”

Handelsbanken:

”En god tumregel är att ju närmare pensionsåldern man är, desto säkrare bör kapitalet placeras. Det vill säga, mer ränteplacering, mindre aktieplacering.”

Danske Bank:

1. Ta reda på ordentligt vad som händer även senare, exempelvis efter 70 år, för då minskar/försvinner ofta tjänstepensioner eller övriga privata pensioner.
2. Avkastningen i den alternativa försäkringslösningen ska täcka både minskningen av pensionsbeloppet som ett förtida uttag innebär, den tillväxt som pensionskapitalet fått om det stått kvar i allmän pension, och eventuell skatteeffekt.
3. För försäkringslösningen som bolagen erbjuder utgår avgifter, vilket ställer krav på högre avkastning.
4. Rådgör alltid med Försäkringskassan som kan ge råd om hur mycket din pension reduceras vid förtida uttag, och om det finns andra eventuella ersättningar som kan påverkas av denna typ av lösning.

Tänk på att:

• A-kassan blir lägre när du tagit ut din allmänna pensionen i förtid.
• Bostadsbidrag kan påverkas negativt.
• Skatten kan bli högre.
• Garantipensionen kan påverkas.
• Änkepensionen kan påverkas.
• Pensionen blir mycket lägre under hela din livstid.
• Avgifterna, till försäkringsmäklaren och själva försäkringsavgiften, äter årligen av ditt pensionskapital.
• Allt detta ska täckas av en högre tillväxt på ditt pensionskapital, än om det stod kvar i sin ursprungliga förvaltning – utan avgifter och andra osäkerhetsfaktorer.

Försäkringskassan svarar på de vanligaste frågorna:

Har försäkringsrådgivarna något med den allmänna pensionen att göra?
Nej. Försäkringsrådgivare är privata företag som drivs i vinstsyfte. Mot en avgift erbjuder de sig att placera din framtida pension i olika typer av försäkringslösningar. Deras verksamhet är inte en del av den allmänna pensionen och har därför ingenting med Försäkringskassan eller Premiepensionsmyndigheten (PPM) att göra. Försäkringsrådgivarnas tjänster har därför heller inget med premiepensionsfonderna att göra.

Vad går försäkringsrådgivarnas erbjudande ut på?

Deras erbjudande går ut på att du tar ut hela eller delar av din allmänna pension vid 61 års ålder eller senare samtidigt som du fortsätter att arbeta. Pensionen placeras sedan i den privata försäkringslösningen som du väljer hos försäkringsbolagsbolaget. Denna försäkring betalas sedan ut under en begränsad tid, i många fall fem eller tio år.

Ska jag ta ut min pension och placera pengarna genom en försäkringsrådgivare?
Försäkringskassan kan inte ta ställning till hur du ska hantera din privatekonomi. Du måste själv bedöma risken med denna typ av placering av ditt pensionskapital. Du bör tänka på att det är som vilken placering som helst.
Det vill säga tillväxten kan variera och att försäkringsrådgivarna tar betalt för sina tjänster. Den försäkring du placerar i tar också en årsavgift.
Avkastningen i den privata försäkringslösningen kan variera så det är inte alltid säkert att du får den avkastning du räknat med.
Tänk också på att den uttagna pensionen läggs till lönen när inkomstkatten beräknas vilket kan göra att skatten på den uttagna pensionen kan bli högre än du räknat med.
När sedan din pension betalas ut från försäkringen påverkar den eventuellt bostadstillägg.
Att placera sin pension i denna typ av fondförsäkring förutsätter att tillväxten i fonden måste vara större än både den tillväxt som skulle skett av ditt pensionskapital om du inte hade tagit ut det och den minskning som sker av din framtida pension.
I vissa fall kan det också behöva kompenseras för skatteeffekter.
Det viktiga är att du får en utförlig kalkyl från rådgivaren, och stäm gärna av kalkylen med någon oberoende person.

A-kassan påverkas av att du tar ut pension!

Tänk på att om du har ersättning från arbetslöshetskassan, eller kommer att få det i framtiden, påverkas din dagpenning om du tar ut allmän pension.
I många fall får du endast 65 procent av dagpenningen om du tar ut pension. Fråga din arbetslöshetskassa om vilka regler som gäller i ditt fall.

Har du andra ersättningar från Försäkringskassan?

Vissa ersättningar som du kan ha från Försäkringskassan påverkas om du tar ut din allmänna pension.
• Om du har bostadstillägg till din sjukersättning reduceras bostadstillägget med den ökade inkomsten som pensionen ger.
• En del inkomstprövade pensionsförmåner, exempelvis Bostadstillägg till pensionärer, kan påverkas om du har sparat kapital.
• Har du änkepension minskar denna med den inkomstpension som du tar ut.
• Yrkesskadelivränta reducerar din allmänna pension så att den pension som du får kan bli lägre än de prognoser du fått i ditt orange kuvert. ’
• Från 65 års ålder har du rätt till garantipension om du har haft låg eller ingen inkomst.
• Om du väljer att ta ut pensionen vid 61 års ålder, vilket ger en lägre pension, kompenseras du inte med en högre garantipension när du fyller 65 år.

Hur påverkas skatten?
När du tar ut den allmänna pensionen betalar du skatt på den precis som på lönen. Det innebär i princip att du har dubbla löner.
Om din inkomst av arbete och den pension du tar ut tillsammans överskrider 367 600 kronor per år (gäller år 2009), måste du förutom kommunal skatt även betala statlig skatt. Den statliga skatten är 20 procent på det du tjänar över 367 600 kronor. Tillsammans med kommunalskatten betalar du alltså cirka 50 procent skatt på inkomster över 367 600 kronor.
Om inkomsten överstiger 526 200 kronor om året höjs den statliga skatten till 25 procent.
På Skatteverkets webbplats kan du få mer information om skatter. Tänk också på att den lägre skatten som är på arbetsinkomster inte dras på din pension

Läs mer på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se. Klicka på Pension och Har du blivit kontaktad av försäkringsrådgivare?

”Att ta ut sin pension tidigt och placera i en privat försäkringslösning är i stort ett kalkylerande med hur länge som du kommer att leva. Det kan löna sig att ta ut pensionen tidigt om man tror att man inte kommer att leva så länge, och det kan vara en (mycket) dålig affär om man lever länge.”
Från Försäkringskassans hemsida