Efter vårt reportage i nr 2/2018

Förlorade du ett spädbarn för länge sedan. Ett barn som kanske var dött vid födseln, som togs ifrån dig utan att du ens fick se det. Du skulle ”glömma”, inte prata, utan bara gå vidare. Sorgen blev tabu och växte till en oberörbar klump inuti.

Idag vet vi att föräldrar måste få god tid på sig för att kunna knyta an till sitt döda lilla barn, få lov att förstå och börja sörja, hur outhärdligt det än är.

Men det är aldrig för sent att sörja. Vägen vidare kan börja där, skriver Ingela Bendt i boken Ett litet barn dör Ett ögonblicks skillnad, nyutgåva i höstas, som kan beställas genom Spädbarnsfonden eller nätbokhandeln.

Ingela Bendt, som grundade Spädbarnsfonden 1986, leder träffen. Anita Malmén berättar om hur hon lämnades utan hjälp när hon fött Jessica, död 1977, och vad det betyder att nu efter 40 år sörja och möta andra.

Vill du träffa andra som delar din erfarenhet? Få prata själv eller bara lyssna? 14 maj i Stockholm. Anmäl intresse till Spädbarnsfonden 031-387 57 57, kl 11-15, kansliet@spadbarnsfonden.se