Vad kan du om Woody Allen?

Woody Allen har just gjort sin 43:dje film. Men vad vet du om Woody egentligen? 

Testa dina kuskaper! Den 10 september drar vi en vinnare som får ett bokpaket.