Vem i hela världen ska man rösta på?

”Berätta för våra läsare varför spänstiga 50-plussare ska rösta på just ditt parti!”
Så läcker var munsbiten M-magasin bjöd ledarna för landets sju största partier på.
Här är deras fullständiga svar.

Så röstar mappien

Var fjärde väljare är en mappie
7 033 019 person är röstberättigade i höstens riksdagsval. Nästan varannan är över 50 år, närmare bestämt 3 469 462 stycken. Lite drygt hälften av dem är över 65. Ungefär var fjärde svensk väljare är alltså pensionär. Och ungefär var fjärde är mellan 50 och 65.

Mappie-kvinnor röstar mest
I förra riksdagsvale, 2006, röstade 8 av 10. Eller mer exakt: 82,9 procent av de röstberättigade. Allra flitigast var kvinnorna i åldersgruppen 45–64 år. Bland dem röstade 88,9 procent av de röstberättigade.

Mappiesar engagerar sig mest
De folkvalda i Sverige blir allt äldre, visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Nästan 6 av 10 är mappies. Unga (under 30 år) och äldre (över 65) är underrepresenterade i samtliga svenska riksdagspartier på alla nivåer. Den generation som är bäst representerad bland de folkvalda är 40-talisterna. Bland ledamöterna i kommunfullmäktige utgör de 35 procent, vilket är det dubbla i förhållande till motsvarande andel i befolkningen.

Mappiesar röstar lite mer till vänster
Den politiska opinionen i Sverige har länge varit mycket stabil. Under de senaste trettio åren har vänsterblocket haft ett lite större stöd i samtliga generationer nästan hela tiden – utom under en kort period i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet.
De senaste åren har det varit mycket jämnt mellan blocken. Utom bland 50-talisterna. Bland dem har de röd–gröna behållit sin majoritet. Inte ens när de borgerliga hade ett starkt övertag kring år 1990 lyckades de locka över en majoritet av mappiesarna.

Fredrik Reinfeldt: Alla som vill och kan jobba ska få en chans att göra det

Moderaterna

Sverige är ett bra land. Vi lyckats kombinera stor frihet och stor rikedom med en god välfärd. Vi har en sjukvård i världsklass och en utbildning som finns tillgänglig för alla. Våra förskolor och vår äldreomsorg finns till stöd i våra olika faser i livet. Vi är så pass jämställda att vi är kända för det utomlands. Vi har en fantastisk natur som alla får ta del av.

Det är en sida av Sverige. Men det finns de som inte känner av den här friheten. Många känner sig otrygga när de går hem på kvällen eller begränsade genom att någon annan bestämmer över deras liv. Andra känner sig frustrerade för att de inte räcker till för familjen eller har svårt att klara ekonomin trots att de jobbar och sliter.

Jag tror att Sverige kan bättre än så.
Världen har just genomgått den värsta finanskrisen sedan 1930-talet och Sverige drabbades precis som resten av världen. Det var många som förlorade jobbet när företagen tvingades spara och skära ner. Men faktum är att vi ändå klarade krisen bättre än många andra länder. Genom att stå emot dem som ville spendera skattepengarna lyckades alliansregeringen ta Sverige genom finanskrisen med ordning och reda i ekonomin. Det betyder att vi har råd att tänka framåt samtidigt som andra länder i Europa tvingas höja skatterna och skära ner i välfärden.

Moderaternas ambition är att Sverige ska vara ett land som går före. Vi vill utveckla vårt land för att fler ska få det bättre. Det handlar om jobben, om välfärden och om otryggheten. Och det handlar om jämställdheten. Alla viktiga delar i framtidens Sverige.

Alla som vill och kan jobba ska få en chans att göra det. Vi har redan sänkt skatten för alla som jobbar. Vi har gjort det enklare att ta sig in på arbetsmarknaden genom att göra det billigare för företagen att anställa, bland annat ungdomar. Nu gäller det att fortsätta på arbetslinjen och se till så att de som står längst ifrån arbetsmarknaden också får en chans att komma in.

Vi ska satsa på kvaliteten i välfärden. Sjukvården måste finnas där när man behöver den. Förskolan och skolan ska få de resurser som krävs för att våra barn ska få en bra start i livet. Dessutom måste vi göra välfärden till en mer attraktiv arbetsplats.

I vårt Sverige ska man inte behöva vara rädd. Alliansregeringen har gjort mycket för att göra Sverige tryggare de senaste fyra åren. Vi har gjort historiska satsningar mot kvinnovåld. Vi har sett till så att poliserna har blivit nästan 3 000 fler. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, inte minst när det gäller kvinnovåldet.

Vi ska göra Sverige ännu mer jämställt. Vi har redan infört en jämställdhetsbonus, skärpta regler för könsdiskriminering och det jobbskatteavdrag som gett en vanlig undersköterska en extra månadslön varje år. Men fortfarande begränsas många kvinnor i vardagen – de har svårt att leva på sin lön, liten möjlighet att kunna påverka på jobbet och de känner sig oftare otrygga.

Vi moderater älskar Sverige och vi vill inte att Sverige ska bli ett annat land. Men vi tror att vi kan använda politiken till att fortsätta utvecklas så att fler kommer till sin rätt. Fyra år med en alliansregering har inneburit många viktiga reformer. Jag hoppas att vi får en chans att fortsätta efter höstens val.

Göran Hägglund: Familjen är en gemenskap som har en helt central betydelse

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas övertygelse är att samhället behöver bygga på ett antal grundläggande värden för att hålla ihop. Ett tryggt, medmänskligt och fritt samhälle är den bästa förutsättningen både för personlig utveckling och god social omsorg.

Vi är ett parti som vill ge större utrymme för människors egna önskemål. Våra offentliga välfärdssystem ska vara utformade för att stödja personer. Det är inte politikens uppgift att omforma personer för att de ska passa systemen, det är systemen som ska anpassas för att möta människors behov.

Familjen är en gemenskap som har en helt central betydelse för vårt samhälle. Familjer kan se ut på olika sätt, men alla barn föds in i en familj och hur den fungerar påverkar uppväxtvillkoren och framtidsutsikterna för barnen. I en kärleksfull och trygg miljö skapas de bästa villkoren för barn att växa upp i.

Därför är det viktigt att satsa på en bra, generös och flexibel familjepolitik som skapar förutsättningar för föräldrar att möta barnens behov och samtidigt behålla en förankring på arbetsmarknaden. Vi tror på valfrihet i barnomsorgen eftersom det är föräldrarna som vet bäst vad just deras barn behöver.

Vårdnadsbidrag är ett sätt att öka valfriheten för småbarnsföräldrarna. Vi motsätter oss bestämt de rödgrönas förslag att tvångsdela föräldraledigheten. Vem som ska vara hemma med barnen och hur länge måste föräldrarna få avgöra själva.

Vården och omsorgen ska vara tillgänglig och präglas av jämlikhet, värdighet, valfrihet och hög kvalitet. Möjligheten att få god vård i tid ska inte vara beroende av om du är man eller kvinna, ung eller gammal, infödd eller inflyttad till Sverige, har högre eller lägre utbildning eller inkomst och inte heller var i landet du bor. Så är det tyvärr inte alltid i dag. En av de viktigaste utmaningarna är att säkerställa en rättvis och jämlik vård.

Under de senaste fyra åren har vi i regeringsställning haft ansvaret för flera viktiga reformer inom vården och omsorgen. Genom kömiljard och lagstadgad vårdgaranti har vi kortat vårdköerna. Genom vårdvalsreformen har vi ökat möjligheten att fritt välja vårdcentral. Vi har öppnat möjligheten att köpa värktabletter och allergimedicin i livsmedelsbutiker och skapat frihet för fler att öppna och driva apotek.

Vi vill fortsätta i samma riktning för ökad tillgänglighet och valfrihet.
Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro. Men en sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i vår politik.

Trygghet i boendet är en central fråga för alla, oavsett ålder. Därför var det viktigt för oss att avskaffa fastighetsskatten och vi motsätter alla förslag som innebär att den åter införs.
En röst på oss är en röst för ett samhälle där enskilda personer och familjer ges större utrymme att forma sina egna liv, det är med andra ord en röst för ett mänskligare Sverige.
 

Jan Björklund: Att ta ansvar måste löna sig

Folkpartiet

Jag vill att Sverige ska vara ett av världens mest framgångsrika länder. För att komma dit finns ett par frågor som är särskilt viktiga, som jag tycker borde avgöra höstens val.

För det första, jobben. För att utveckla det som är så fantastiskt med Sverige, krävs hårt arbete. Vi klarar en bra äldreomsorg till våra föräldrar och en bra skola till våra barn, men bara om vi hjälps åt. Att människor har jobb är avgörande.

Det är därför arbetslinjen är så viktig. Det är tack vare den som Sverige går ur krisen som Europas kanske starkaste ekonomi. Det är därför Folkpartiet vill gå vidare med lärlingsjobb, som en bro mellan skola och arbete för ungdomar som annars går arbetslösa.

Inga politiska beslut i världen kan i sig skapa jobb. Till sist hänger det på initiativkraftiga människor av kött och blod som satsar och omsätter idé i handling. Det handlar förstås om företagarna.
När en svensk småföretagare fick frågan vad som var värst med hans situation svarade han: ”Attityden till företagare i Sverige. Om det går dåligt möts man av skadeglädje. Om det går bra möts man av avundsjuka.”

Detta är resultatet av politisk jantelag. Det finns nämligen de som blundar för sambandet mellan företagande och välfärd. Som tror att människor arbetar lika hårt oavsett hur höga skatterna på arbete och företagande är.

Folkpartiet står för något annat. Vi tror att människors vilja att förbättra sin situation är en drivkraft som för hela samhället framåt. Hårt arbete måste löna sig. Att utbilda sig länge måste löna sig. Att ta ansvar måste löna sig.

Det var därför förmögenhetsskatten togs bort, som drev framgångsrika människor ut ur Sverige. Det är därför Folkpartiet vill avskaffa värnskatten, straffskatten på utbildning. För oss, är det viktigare att bekämpa fattigdom än att bekämpa rikedom.

När det handlar om utveckling på längre sikt är skolan ett område över alla andra. Jag är övertygad om att vi måste höja ambitionerna. Vänsterpartierna tror att de hjälper elever i skolan genom låga krav. Jag tror tvärtom.

Många barn går till skolan varje morgon utan någon hemma som bryr sig. Ingen som frågar om läxan eller senaste provet. Det sämsta vi kan ge dessa barn är en politik där även skolan är fri från förväntningar och krav.

Folkpartiet gör nu upp med vänsterpolitiken i skolan. Inget politiskt område genomgår under alliansregeringen så stora förändringar som utbildningspolitiken.

Vi inför tidigare betyg och fler steg i betygsskalan. I låg- och mellanstadiet ska det finnas skriftliga omdömen, så att föräldrarna kan följa barnens utveckling. Vi satsar på speciallärare och skärper kraven för att elever som behöver särskilt stöd verkligen ska få det. Vi har gjort reformer för mer arbetsro i klassrummet. Lärare ska bli ett legitimationsyrke. Vi inför en helt ny gymnasieskola.

Det finns en hake. Mycket av det som folkpartiet genomfört kommer att stoppas om Sverige får en vänsterregering, det är därför valet är så viktigt. Sveriges framtid börjar i klassrummet.

Maud Olofsson: Vi prioriterar välfärdsåtgärder som främjar kvinnors karriärer

Centerpartiet

Tycker du att Sverige är jämställt? Vi hyllas runt om i världen för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, god barnomsorg och kvinnors närvaro i politiken. Men när det handlar om karriär och företagande halkar vi efter.

I jämförelse med andra länder ligger vi dåligt till när det gäller andelen kvinnliga chefer och företagare. Inte ens då vi tittar på lönegapet, skillnaderna mellan kvinnors och mäns inkomster, får Sverige någon
topplacering idag.

Trots att fler tjejer studerar vidare så får de inte mer pengar i plånboken. Enligt OECD lönar sig högre studier för kvinnor i Sverige näst sämst bland 20 länder. Detta kan jag inte acceptera! Centerpartiet kommer därför att föreslå insatser så att Sverige senast år 2020 ska ha en jämn fördelning av inkomster och ägande mellan könen.

Under mandatperioden har vi tagit viktiga steg på vägen genom att utse 880 ambassadörer för kvinnors företagande, öppnat välfärdssektorn för entreprenörer och infört RUT-avdraget. Vi ser också att det går åt rätt håll. Allt fler kvinnor startar eget företag och blir chefer. Men det är fortfarande långt kvar till jämställdhet. Därför måste vi lägga i en högre växel.

Vi har redan sänkt skatten så att exempelvis en sjuksköterska får 1700 kr mer i månaden. Skattesänkningarna gynnar framförallt de med de lägsta inkomsterna, vilket ofta är kvinnor. Forskning visar att kvinnor snabbare väljer bort arbete och företagande när skatten är hög på de sista intjänade
kronorna. I dag tvingas alla som tjänar över 31.600 i månaden att betala 20 procent extra i statlig inkomstskatt på sina arbetsinkomster vilket faktiskt drabbar vanliga kvinnoyrken som barnmorskor och skolledare. Vårt förslag är att sänka den från 20 till 15 procent.
 

Vi prioriterar välfärdsåtgärder som främjar kvinnors karriärer. Det handlar om att utveckla jämställdhetsbonusen och öka valmöjligheterna i barnomsorgen. När båda föräldrarna gör karriär är det svårt att få ihop vardagspusslet med jobb, hem och barn. Därför är det viktigt att behålla och utveckla RUT-avdraget. Med några timmars hushållshjälp till en rimlig kostnad kan fler kvinnor satsa på karriär och företagande.
 

Centerpartiet vill också öka valfriheten inom äldreomsorgen. Det pågår redan idag spännande förändringar i hemtjänsten. Allt fler kommuner tillämpar Lagen om valfrihet som Alliansen har infört, men Centerpartiet vill gå längre och göra lagen obligatorisk. Alla ska ha rätt att välja äldreomsorg. Då flyttas makten från kommunala tjänstemän och politiker till de äldre och de anhöriga. Den som har fått rätt till exempelvis hemtjänst bestämmer själv om det är det lilla privata hemtjänstföretaget, den stora
hemtjänstkoncernen eller kommunens hemtjänst som ska få förtroendet. Pengarna följer den äldres val.
 

Slutligen jobbar vi vidare med att underlätta för kvinnors företagande genom förenklade regler och mer företagarvänliga socialförsäkringar. Det är också oerhört viktigt att välfärdssektorn på allvar öppnas för företagande och entreprenörskap. Inlåsningen i offentlig sektor är en viktig anledning till att kvinnor har svårt att höja sin lön och starta eget företag. Nu måste kvinnor inom vård, skola och omsorg få samma chans att göra vinst och utvecklas som män under lång tid har haft.
 

Mona Sahlin: Alla vinner på ett friare och rättvisare land

Socialdemokraterna

Vill du ha ett Sverige med små klyftor – mellan kvinnor och män, mellan olika delar av landet och mellan olika inkomster – då ska du rösta på socialdemokraterna den 19 september.Jag vill bygga ett sådant Sverige därför att jag är övertygad om att samhällen med små klyftor är bättre och friare samhällen. Jag tror också att jämlikheten är produktiv – att de skapar en god ekonomi. Denna idé kallar vi socialdemokrater kallar för Möjligheternas land. Vi tror att vi alla vinner på ett friare och rättvisare land.

Efter fyra år med en borgerlig regering går utvecklingen i Sverige åt rakt motsatt hål. Klyftorna ökar – mellan dem som har ett jobb och de som är arbetslösa, mellan de som är friska och de som drabbas av en sjukdom och mellan män och kvinnor. Men vem som helst kan upptäcka en knöl i bröstet. Vem som helst kan förlora jobbet. I ett sådant läge blir vi starkare om vi hjälps åt.

Arbetslösheten är idag nästan 10 procent. Ungdomsarbetslösheten över 30 procent, bland de högsta i Europa. En tredjedel av de arbetslösa är dessutom långtidsarbetslösa. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Arbetslösheten hindrar livsprojekt. Den gröper ur Sveriges ekonomi. Vi vet att ungdomsarbetslösheten är en av de allra största och viktigaste frågorna för en ny regering. Vi socialdemokrater föreslår därför fler insatser för unga som leder till jobb än vad regeringen gör. Det handlar om satsningar på studievägledning, trainéeprogram men framför allt på utbildning.

Arbetslösheten har också slagit hårt mot välfärden. 25 000 anställda har försvunnit från kommuner och landsting de senaste åren. Och trots stora behov i välfärden planerar nu regeringen för ytterligare uppsägningar. Vad händer om den här utvecklingen fortsätter i fyra år till? En ny regering tillför istället resurser, så att vi inte bara kan rädda jobben utan också anställa fler i vård, omsorg och utbildning. Vi är också beredda att ta kampen för jämställdheten. Sveriges kvinnor har halkat efter under hela mandatperioden.

Inkomstgapet mellan kvinnor och män har ökat med 1 000 kronor i månaden. Vårdnadsbidraget driver kvinnor från arbetsmarknaden med bidrag, i stället för jobb. Skattesänkningarna har gett männen 30 procent mer än kvinnorna.Vad Sveriges kvinnor istället behöver är en skattepolitik för minskade klyftor, bättre välfärd, en bra föräldraförsäkring och bättre barnomsorg, så att både kvinnor och män kan jobba. Sverige behöver en rödgrön regering som för en politik för lika makt och lön, oavsett kön.

För oss socialdemokrater är inget så viktigt som att bygga upp möjligheten till jämlikhet – att man bidrar efter sin förmåga, och får tillbaka efter behov. Det går igen på alla områden – jobben, sjukvården, sjukförsäkringen, miljön, omsorgen och ett rättvist skattesystem. Förändring eller fortsättning? Fyra år till med samma orättvisa, ojämlika politik, där man alltid prioriterar skattesänkningar – mest för dem som tjänar mest? Eller en rödgrön politik för fler jobb och nya möjligheter – mot de växande klyftorna? Den 19 september avgör du vilket Sverige vi ska ha.
 

Lars Ohly: Nästa mandatperiod ska bli kvinnornas

Västerpartiet

De senaste fyra åren har vi i Sverige haft en regering som konsekvent gynnat män. Försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen har drabbat kvinnor hårdast. Samtidigt har män fått den större delen av skattesänkningarna. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner har ökat med mer än 1 000 kronor i månaden med högeralliansen vid rodret.

Högerregeringen drar isär Sverige med ökad ojämlikhet och ökade orättvisor. Vänsterpartiet vill i stället hålla ihop vårt land genom att minska klyftorna mellan könen och bygga världens bästa välfärd. Fyra år med en regering för männen är mer än nog. Nästa mandatperiod ska bli kvinnornas.

För att uppnå det vill vi dela föräldraförsäkringen mer lika mellan föräldrarna, garantera rätten till fasta jobb på heltid och utöka rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Då kan vi börja minska den oacceptabla löneklyftan mellan kvinnor och män. Vi vill också att systematiska lönekartläggningar ska genomföras på arbetsplatserna varje år för att lönediskriminering på grund av kön ska kunna åtgärdas. Och vi vill avsätta pengar till att höja kvinnors löner i kvinnodominerade branscher inom den gemensamma sektorn.

De som påstår sig ha råd med en bra sjukvård, skola, förskola och äldreomsorg för alla och samtidigt vill fortsätta att sänka skatter ljuger. Det går inte att sänka skatten utan att det märks i välfärden. Statistiska Centralbyrån rapporterar att 25 000 jobb inom vården och omsorgen försvunnit bara under det första kvartalet i år. Men behoven har inte minskat. Istället får de anhöriga rycka in. Och när gamla mamma behöver hjälp är det oftast döttrarna som får dra det tyngsta lasset.

Det finns stora behov i sjukvården, äldreomsorgen, förskolan och skolan samtidigt som många går arbetslösa. De lärare, sjuksköterskor och förskollärare som har jobbet kvar sliter hårt. Många unga som gärna skulle vilja arbeta och göra en insats för människor som behöver vård och omsorg går i stället till socialen. Så kan vi inte ha det. Därför vill vi satsa pengar på att skapa jobb för unga i välfärden.

Varje år får omkring 7 000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer. I Stockholms läns landsting är kvinnor som vill undersöka sina bröst hänvisade till två privata vårdföretag. Nu har professor Jan Frisell vid Karolinska universitetssjukhuset slagit larm: Utredningarna från privata vårdföretag är av dålig kvalitet. De har misstolkat röntgenbilderna i så många som vart tredje fall där en kvinna har fått en remiss till sjukhuset och där cancer kan misstänkas.

Ingen ska behöva oroa sig för att de privata företagens jakt på vinst ska resultera i att vi får fel vård. Våra skattepengar ska gå till vård och omsorg, inte till aktieutdelningar. Det är dags för förändring.
Jag vill inte leva i ett samhälle där vi tvingas välja mellan att satsa på barn eller gamla. Jag vill leva i ett samhälle där vi har råd med både små barngrupper i förskolan och bra mat i äldrevården. Jag vill att välfärden ska fördelas efter behov, inte till dem som betalar mest. Jag vill att vi tillsammans ska skapa världens bästa välfärd utan vinstintresse.
 

Peter Eriksson: Vi vill lämna köp- och slängsamhället

Miljöpartiet de gröna

De val vi gör i dag formar det liv vi lever i framtiden. De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Kunskaperna om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling finns. Det är här och nu som omställningen måste ske.

Miljöpartiet går till val på en politik för en grön omställning som skapar nya jobb, en ökad trygghet och ett starkare Sverige. Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som kan möta framtidens utmaningar.
Miljöpartiet vill se en storsatsning på en grön omställning av hela samhället – en Green New Deal. Vi vill göra det enklare för människor att göra hållbara val i sin vardag. Järnvägar, förnybar energi, spårvagnar, cykelbanor och energismarta städer är framtiden. Vi gröna vill göra de investeringar som behövs. De är inte bara lönsamma – de ger också fler jobb.

Vi vill modernisera Sverige. Vi behöver satsningar på utbildning, forskning, företagande och entreprenörskap. Det ska bli enklare för människor att förverkliga sina idéer och våga ta steget från anställning till eget företag.

Vi vill lämna köp- och slängsamhället. Det ska vara lönsamt att reparera när något är trasigt. Vi vill sänka momsen på tjänster för att uppmuntra till en miljöanpassad konsumtion och samtidigt skapa nya jobb. Många arbetstillfällen kommer också att skapas genom satsningar på välfärd och offentlig sektor.

Vi gröna står konsekvent upp för naturen när den hotas av kortsiktiga intressen. Vårt engagemang drivs av en kärlek till naturen, av en stark solidaritet med människor som lever i dag och med kommande generationer. Vår politik syftar till en solidarisk värld. Därför arbetar vi för fred, mänskliga rättigheter och global nedrustning.

Vår politik är frihetlig. Vi vill skapa ett jämställt samhälle där alla människor behandlas lika. För oss är detta en grundläggande frihetsfråga. Samhället blir rikare och mer dynamiskt när vi bejakar olikheter i värderingar och livsstil.

Människor ska ges nya livschanser. Trygghetssystemen ska repareras och vara till för alla.

Tillsammans med våra samarbetspartier går Miljöpartiet de gröna till val på att bilda en rödgrön regering efter riksdagsvalet 2010.
 

Så röstade mappiesarna i förra valet

Älder 51-61 år (inom parentes samtliga åldrar), procent

v…..7………..(5,85)
s…40………(34,99)
c…..7………..(7,88)
fp….9……….(7,54)
m…23……..(26,23)
kd…6………..(6,59)
mp…5……….(5,24)

Siffrorna är hämtade ur Henrik Oscarssons och Sören Holmbergs rapport Alliansseger. Redogörelse för 2006 års valundersökning i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och Statistiska centralbyån, 2008.