M-magasin nr 12/2015

Ur innehållet:
• Varje ärr är en berättelse, läs fyra starka.
• Sveriges bästa spa är korat, plus 12 vattenhål till.
• Begravningar håller på att förändras – vi har spanat.

Vad tycker du är bäst och sämst i detta nummer? Kommentera här nedanför om du är facebookanvändare, eller skriv dina synpunkter i ett mejl till webredaktion@m-magasin.se

Nästa nummer – kommer den 1 oktober.
Ur innehållet:
• 3 läsare fick ny stil
• Lättare att få jobb efter 50!