M-magasin nr 13/2015

Ur innehållet:
• Tre M-läsare fin en ny fin look!
• Rosa Bandet: M:s specialsidor om bröstcancer, vård och ny forskning. 
• Kvinnan som gjorde Stockholms-syndromet världskänt.

Vad tycker du är bäst och sämst i detta nummer? Kommentera här nedanför om du är facebookanvändare, eller skriv dina synpunkter i ett mejl till webredaktion@m-magasin.se

Nästa nummer – kommer den 1 oktober.
Ur innehållet:
• Fullt av tips för din kropp – från håret till huden.
• – De kallar mig marmor. När Niklas blev Nathalie var han inte längre morfar.