M-magasin nr 1/2014

NYSTART!
• För kroppen, för håret, för kärleken
• Nu vill vi resa i nutidshistorien
• Spring Tjejmilen med oss i New York!

Vad tycker du är bäst och sämst i detta nummer? Kommentera här nedanför om du är facebookanvändare, eller skriv dina synpunkter i ett mejl till webredaktion@m-magasin.se