Redaktionen

M-magasin är tidningen för Mappie – Mature Affluent Pioneering Person – Mogen Attraktiv Pionjär-Person.

Besöksadress:
Gjörwellsgatan 30, Stockholm

Postadress:
M-magasin
105 44 Stockholm
redaktion@m-magasin.se

Budadress:
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm

Telefon växel:
08-736 53 00

Grundare och senior editor
Amelia Adamo
mejla

Åsa Lundegård
Chefredaktör och ansvarig utgivare
08-736 53 00
mejla

Fred Forsell
Redaktionschef
08-736 50 98
076-535 66 25
mejla

Katarina Bertilsson
Kreativ redaktör/Modechef
076-535 66 43
mejla

Ann ny:SV
Ann Beyer
redaktör
0707-96 01 01
08-736 55 41
mejla

Janne Pettersson
Formgivare
08-736 55 33
mejla

Louise Göransson
Redaktör
070-391 50 99
mejla

Helena Gustafsson
Marknadschef
08-736 52 93
mejla

BILD Kerstin svartvit

Kerstin Broström
Reseansvarig
08-736 53 23
0708 68 98 25
mejla


 

För insänt material, såsom text och bilder, ansvaras ej. Eftertryck av bilder och texter från denna publikation är inte tillåten inte heller utlåning i förvärvssyfte.

Allt material i denna publikation lagras digitalt och kan även komma att publiceras digitalt. Den som säljer material till publikationen anses medge såväl digital lagring som publicering.

Vid eventuell beskattning av vinster i tidningens pristävlingar ansvarar pristagaren själv för denna kostnad. Anställda på Bonnier Magazines & Brands får inte delta i tävlingar.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter med stöd av vårt avtal med dig för att tillhandahålla den produkt eller tjänst du har beställt. Med stöd av en intresseavvägning behandlar vi även dina uppgifter för att ge dig en smidig, konsekvent och personligt anpassad upplevelse baserat på dina intressen.  

Vi skickar kommunikation till dig genom e-post, telefon, eller på andra sätt för att ge dig relevant information om bl.a. din prenumeration eller dina frågor. Du kan alltid frånsäga dig all direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Dina uppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt att tillhandahålla produkterna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt eller godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Med stöd av vårt berättigade intresse sparar vi även uppgifterna för marknadsföringssyften under en begränsad tid efter det att det ursprungliga ändamålet har upphört.

Mer information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida Bonniermag.se/dataskyddspolicy

Dataskydd

Vill du komma i kontakt med Bonnier Magazines & Brands dataskyddsombud? Kontakta Pontus Kindblad på: dataskyddsombud@mag.bonnier.se

Mer information angående dataskydd hittar du här.