Att klimatkompensera är ett sätt att ta ansvar och hantera sin klimatpåverkan från utsläpp av skadliga växthusgaser. Det är viktigt att vi som kan, tar vårt ansvar för hur vi reser och hur vi påverkar klimatet och världen. Vi på m-magasin samarbetar med många olika aktörer inom resebranschen och vill ta vårt ansvar och se till att vi med omtanke kan fortsätta upptäcka världen!

Här kan du läsa mer om hur vi och våra samarbetspartners jobbar för klimatet:

Relasian  ”Vi klimatkompenserar samtliga flygresor som ingår i våra arrangemang ut i världen. Detta gör vi genom att kompensera för hela det koldioxidutsläpp som flygresan skapar. Kompensationen sker tillsammans med Carbon Neutral och Natural Capital Partners, som har certifierats med t.ex. The Golden Standard.
Organisationerna ovan har arbetat med dessa frågor sedan 2002 och samarbetar med över 300 företag globalt, bland annat SAS Scandinavian Airlines. Vår klimatkompensation använder Carbon Neutral och Natural Capital Partners i klimatprojekt som ersätter fossila bränslen med förnybar energi.” Läs mer här!

Trackers – ”Sedan starten har Trackers alltid varit engagerade i att bedriva en hållbar turism. Det innebär att våra resor ska vara hållbara både socialt, såväl som ekologiskt. Samtliga våra partners är noga utvalda både för sin höga kvalitet på genomförande av researrangemang men även socialt och miljömässigt engagerade.

Vi använder företaget South Pole för beräkning av CO2-utsläppet för varje resenärs flygresa från och till Sverige. Kompensationsbeloppen är högre än hos andra organisationer men även mer omfattande än hos många andra organisationer. South Pole Group är en av världens ledande leverantörer av premiumprojekt för klimatkompensation.” Läs mer här!

Polar Quest – ”Vi besöker spektakulära och ekologiskt känsliga platser och vi strävar alltid efter att påverka den ömtåliga naturen så lite som möjligt. PolarQuest är ett av de företag som grundade AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators) – en organisation som aktivt arbetar för ett säkert och hållbart resande i Arktis. Vi är också med i IAATO, en medlemsorganisation som grundades 1991 för att förespråka och utveckla ansvarsfull och säker turism till Antarktis.

PolarQuest har genom företaget South Pole beräknat alla sina utsläpp för flyg, marktransport, expeditionskryssningar, måltider, hotellnätter och även hela verksamhetens påverkan. Vårt mål är dessutom att överkompensera varje år för att sakta betala tillbaka till naturen för utsläpp vi gjort tillbaka i tiden.”
Läs mer här!

Ving – ”Klimatfrågan är ett ständigt aktuellt ämne och så självklart även för oss som researrangör. Globalt sett är Vings flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia, ett av de mest klimatsmarta. Under 2018 var utsläppen per passagerarkilometer nere på 67 gram. Jämförelsevis visar internationell statistik att flygbolag i Europa i genomsnitt släpper ut ca 100–110 gram per passagerarkilometer.

Med detta sagt är det också viktigt att notera att resebranschen och flygtrafiken växer. Industrin har därför satt upp några konkreta mål som ska medverka till att denna ökning neutraliseras genom en förbättrad infrastruktur i luftrummet, kompensationssystem för CO2 och teknikutveckling.

Ving och Thomas Cook Group vill minska nedskräpningen av plast i haven. Företagets mål är att 70 miljoner engångsartiklar i plast ska vara borta i slutet av år 2019, som ett första steg i företagets långsiktiga initiativ #noplaceforplastic.”
Läs mer här!

UTG – ”För oss inom  Unlimited Travel Group är hållbarhet en prioriterad fråga. Vi har därför inlett ett hållbarhetsarbete i samarbete med Husstainability i syfte att införa en gemensam standard för alla bolag inom koncernen.

Denna standard innefattar allt ifrån: Klimatkompensation, hur vi reser, utbildning och val av partners.”
Läs mer här!