Foto: Håkan Elofsson
Mappienyheter
– Jag är ju queen of fucking everything!