Lyckat ombord

Förväntansfulla klev de ombord, glada steg de i land ett dygn senare. Då var de påfyllda med kunskaper om Solkungen, smarta retoriska knep, hjärnans grepp över våra matvanor och vad som händer om man vandrar i 80 mil med sig själv som enda sällskap.
Men allra först blev det en mappiehyllning, med allsång, armvift och rumpskak.

Här finns hennes rapport från resan!